Universidad de Burgos
Universidad de Burgos
  • Ingles
  • Portugues
  • Chino
Imprimir. Este enlace se abrirá en una ventana emergente.

XIX Workshop en Comptabilitat i Control de Gestió - Memorial Raymond Konopka


XIX Workshop en Comptabilitat i Control de Gestió - Memorial Raymond Konopka


Burgos, 23 i 24 de gener de 2014


El Workshop en Comptabilitat i Control de Gestió es va celebrar per primera vegada el 1991 i des del 1993 s'anomena "Raymond Konopka" en memòria d'aquest professor del Instituto de Empresa. L'edició XIX tindrà lloc els dies 23 i 24 de gener de 2014 a Burgos, organitzada pel Grup de recerca ERGO de la Universidad de Burgos.

El Workshop Raymond Konopka té el propòsit de constituir un fòrum de discussió per a investigadors interessats en els aspectes organitzatius i socials de la comptabilitat. Un gran nombre d'investigadors han ampliat els límits tradicionals de la comptabilitat fins a considerar el seu impacte en les organitzacions i en el conjunt de la societat. És per això que el Workshop valora l'anàlisi de les implicacions socials de la comptabilitat, així como la interdisciplinarietat dels treballs. La interdisciplinarietat es refereix a l'existència de forts lligams entre la comptabilitat i altres disciplines organitzatives (per exemple, direcció estratègica, finances, màrqueting, recursos humans, responsabilitat social de l'empresa o I+D) així com altres disciplines com ara la sociologia, la historia o els estudis ambientals.

Aquest workshop s'ha convertit en un esdeveniment de referència per a la discussió d'investigacions d'alta qualitat en l'àmplia àrea de comptabilitat i control de gestió. Treballs presentats en edicions anteriors del workshop s'han publicat en revistes com ara: Accounting, Organizations and Society; European Accounting Review; Organization Studies; Abacus; Accounting and Business Research; Journal of Management Accounting Research; Advances in Accounting; Management Accounting Research; Accounting, Auditing and Accountability Journal, or Critical Perspectives on Accounting.


Comitè Científic

Joan Amat, Instituto de Empresa
Concha Álvarez-Dardet, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Pablo Archel, Univesidad Pública de Navarra
Josep Argilés, Universitat de Barcelona
José Antonio Calvo Sánchez, Universidad del País Vasco
Manuel Cano, Universidad de Jaén
Salvador Carmona, IE University
Francisco Carrasco, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Carmen Correa, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Susana Gago, Universidad Carlos III
María Antonia García Benau, Universitat de Vàlencia
Javier Husillos, Universidad Pública de Navarra
Maria João Major, ICSTE Lisboa
Marta Macías, Universidad Carlos III
Soledad Moya, EADA Business School
David Naranjo, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Manuel Núñez Nickel, Universidad Carlos III
Paolo Quattrone, University of Edinburgh Business School
Vicente Ripoll, Universitat de València
María Vélez, Universidad de Cádiz
Rui Vieira, Amsterdam Business School


Petició de treballs

El XIX Workshop Konopka convida a trametre les següents modalitats de treballs:

-    Projectes de tesi doctoral.

-    Articles d'investigació en estat avançat (per exemple, articles  a punt de ser tramesos a una revista)

-    Projectes de recerca en fase incipient.


En aquesta reunió haurà dos tipus de sessions:

-    Sessions paral·leles. En aquestes sessions es presentaran i discutiran els articles de recerca en un estat avançat. Serà necessari disposar d'antuvi de la versió acabada del treball. Cada treball disposarà de 40 minuts de temps, incloent presentació i discussió.


-    Fòrums de recerca. En aquestes sessions es presentaran i discutiran els projectes de tesi doctoral i els articles en fase incipient. Cada sessió dins d'aquesta modalitat tindrà dos co-presidents, amb la tasca de dirigir la discussió.

Tots els treballs hauran d'anar acompanyats d'un abstract en anglès (màxim de 500 paraules). Adreça per a la tramesa de resums i treballs complets: Alicia Santidrián (giergo@ubu.es)Més informació: Webmail-UBUNet

Webmail-UBUNet
https://correoweb.ubu.es/UBUNet

Buscapersonas UBUVirtual

Buscapersonas- UBUVirtual
BuscapersonasUBUVirtual
Universidad de Burgos
Universidad de Burgos
Resolución recomendada: 1024 x 768